Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Barva na fotografii nemusí být 100% identická
 • Ceny v internetovém obchodě se neshodují s cenami na prodejně
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH
 • Každý zákazník, který objednává v našem e-shopu je povinen uvést pravdivé údaje
 • Dodací lhůta může být delší než 4 týdny, protože je nábytek na objednávku.
 • Objednávku lze stornovat do 24 hodin od objednání a to telefonicky nebo e-mailem
 • Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.
 • Při montáži zboží dodávaného v demontovaném stavu je nutno dodržet montážní postup uvedený v montážním plánku, který je je u každého výrobku přiložen (nebude-li postupováno podle tohoto návodu, nelze na reklamace vzniklé nesprávnou montážní brát zřetel.


Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:

 • Dodání chybějících částí zboží případně kování
 • Opravu závad


Reklamaci nelze uplatnit

 • Zboží bylo neodbotně používáno nebo ošetřováno
 • Zboží bylo v podmínkách ,které nejsou obvyklé
 • V případě uplatnění reklamace po záruční době se jená o reklamaqci neoprávněnou. Dodavatel zajistí odběrateli opravu výrobku nebo dodání náhradního dílu po vzájemné dohodě.

 

Doprava

 • Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce nebo bude připraveno v provozovně  prodávajícího k vyzvednutí kupujícím
 • Je-li kupujicí podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa bylasmluvena jako místo dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 • Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho převzení. V případě shlédání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Obsah košíku
VirtueMart
Váš košík je prázdný

Přihlásit se do obchodu

Hledat zboží

Online
Právě připojeni - hostů: 37